பன்முக அறிவு உங்கள் குழந்தையை சூப்பர் ஸ்டார் ஆக்குங்கள்

உங்கள் குழந்தையை சூப்பர் ஸ்டார் ஆக்குங்கள்

உங்கள் குழந்தையை சூப்பர் ஸ்டார் ஆக்குங்கள்

rs:65
ஆசிரியர்:
வெளியீட்டாளர்: கிழக்குப் பதிப்பகம்
வெளியீடு ஆண்டு: 2012
ஒரு மல்லிகைச் செடிக்கு என்னதான் டன் கணக்கில் உரம் போட்டு எக்கச்சக்கமாகப் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தெளித்து ரோஜாப் பூவைக் கொடு என்று கேட்டால் அந்தச் செடியால் தரவே முடியாது. அதே நேரம் தினமும் சரியாக வெறும் தண்ணீர் ஊற்றி வந்தாலே போதும் அது மல்லிகைப் பூக்களாகப் பூத்துக் குலுங்கும். எதுவும் அதன் இயல்போடு வளரவிடப்பட்டால் உச்சியை எட்டும். இதுதான் வெற்றிக்கான எளிய சூத்திரம். நம் குழந்தை அப்படிச் சிறப்பாகப் பரிணமிக்க நாம் என்ன செய்யவேண்டும்? ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் எட்டுவிதமான அறிவுகள் இருக்கின்றன. அவை என்னென்ன? ஒவ்வொரு குழந்தையிடமும் என்னவிதமான அறிவு அதிகமாக இருக்கிறது, அதை எப்படி வளர்த்தெடுக்கலாம் என்பதை ஆசிரியர் நுட்பமாக விவரித்திருக்கிறார். அதைப் பயன்படுத்தி உங்கள் குழந்தையை சூப்பர்ஸ்டார் ஆக்குங்கள்.
Buy from Alibris.

Overview

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."
Find A Local Bookstore
,

பன்முக அறிவு உங்கள் குழந்தையை சூப்பர் ஸ்டார் ஆக்குங்கள்-தேனம்மை லெஷ்மணன்

உங்கள் குழந்தையை சூப்பர் ஸ்டார் ஆக்குங்கள் :-

கிழக்குப் பதிப்பகத்தின் மிக அருமையான நூல் உங்கள் குழந்தையை சூப்பர் ஸ்டார் ஆக்குங்கள். நம் குழந்தைகளிடம் என்னமாதிரியான திறமைகள் ஒளிந்திருக்கின்றன. அவற்றை நாம் இனங்கண்டு அவர்களை எப்படி வழி நடத்தலாம் என்பதை ஜி ராஜேந்திரன் தகுந்த விளக்கங்களுடன் அளித்துள்ளார்கள்.

Constructive Pedagogy பற்றி ( ஆக்கப்பூர்வமான கற்பித்தல் முறை ) கோட்பாட்டில் ஆர்வமுள்ள இவர் ஒரு ஆசிரியர், எழுத்தாளர், கற்பிக்கும் முறைகளிலும் கற்றுக்கொள்ளும் முறைகளிலும் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை ஆராய்ந்து வருகிறார்.

அறிவு என்றால் என்ன. அறிவும் திறமையும் ஒன்றா, எப்படி வேறுபடுகிறது. நினைவாற்றல், புதியன கற்பது, மரபணுக்கள் மூலம் பதிந்தவை, என பல தலைப்புகளில் ஆராய்ந்து கட்டுரை ஆக்கி இருக்கிறார். மேலும் ஒவ்வொரு குழந்தையிடமும் தனி மனிதரிடமும் உள்ள ஒன்பது வகையாக அறிவையும் வகைப்படுத்தி  முடிவில் என் துறை என்ன துறை என்று அக்குழந்தைகளும் அவர்களின் பெற்றோர்களும் அவர்களின் தனிதிறனைக் கண்டுணரும்படிக் கொடுத்துள்ளார்.

மனதின் மூளையின் பன்முக அறிவுச் செயல்பாடுகளை வகைப்படுத்தும் அவர். அதன் மூலம் எப்படி ஒருவரின் தனிப்பட்ட திறமையையும் விருப்பமிருக்கும் துறையையும் கண்டறியலாம் என்றும் அதன் மூலம் அவர்களை எப்படி வழி நடத்தலாம் என்றும் கூறுகிறார்.

ஒரு குழந்தையிடமே பல்வேறு வகையான அறிவும் கலந்து கொட்டிக் கிடந்தாலும் ஓரிரு துறைகளில் சிறப்பாகச் செயல்பட முடியும் அதை நாம் கண்டறிந்து அவர்களை வழி நடத்த இவர் தந்திருக்கும் பயிற்சிகள் உதவுகின்றன.

குழந்தைகளை கல்வியைத் திணிக்கும் மிஷின்களாக நடத்தாமல் இயல்பாக வளர்த்து இயற்கையாகப் பரிணமிக்க இந்நூல் உதவும். தங்கள் குழந்தைகளின் தனித்திறன் கண்டறிய விழைவோர் இந்தப் புத்தகத் திருவிழாவில் மறக்காமல் வாங்க வேண்டியது இந்நூல். படி படி என்று ரொம்பவும் சிரமப்படுத்தாமல் மிக எளிதாக உங்கள் குழந்தையின் தனித்திறன் கண்டறிந்து அவர்களுக்குப் பிடித்தமான துறையில் ஈடுபடுத்தினால் அவர்கள் சூப்பர் ஸ்டார் ஆவார்கள் என்பதை உறுதிபடக் கூறுகிறது.

http://honeylaksh.blogspot.in/2015/01/blog-post_14.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>