38-ஆவது புத்தகக் காட்சியின் அரங்கு பட்டியல் மற்றும் அரங்கு அமைப்பு

10915712_1573878049512434_4544431742404639836_o

அரங்கு பட்டியல்:

சென்னை புத்தகக் காட்சி,2015-அரங்கு பட்டியல்/Stall List

அரங்கு அமைப்பு:

அரங்கு அமைப்பு/Stall Layout

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>