இறந்தவர்களை அலங்கரிப்பவன்

இறந்தவர்களை அலங்கரிப்பவன்

இறந்தவர்களை அலங்கரிப்பவன்

ரூ.60
ஆசிரியர்:
வெளியீட்டாளர்: காலச்சுவடு பதிப்பக வெளியீடு
Buy from Alibris.

Overview

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."
Find A Local Bookstore
,
மிகையுணர்ச்சி இல்லாமல், சொற்கட்டோடு, நுட்பமாய் ரசித்துப் புரிந்துணர்வு கொள்கிற வகையில் கவிதை மொழியை மிகக் கவனமாகக் கையாளுபவர்கள் மிகச்சிலரே. அப்படியாக நான் ரசித்துப் படிக்கிறவர்களில் முக்கியமான கவிஞர் பாம்பாட்டிச் சித்தன். அவருடைய முதல் கவிதைத் தொகுப்பான ‘குற்றவுணர்வின் மொழி’யைப் பலமுறை வாசித்திருக்கிறேன். ஒவ்வொரு முறை வாசிக்கும் போதும் அந்தக் கவிதைகளின் மொழியும், வாசிப்பிற்குப் பிறகு கிடைக்கிற உணர்வலைகளும் பெரும் கவர்ச்சியையும் ஈர்ப்பையும் தந்தன.
முடிவற்று நீள்கிற தவிப்பைப் பெருகச் செய்கிற கவித்துவத்தை, பாம்பாட்டிச் சித்தனின் பல கவிதைகளில் பார்த்திருக்கிறேன். இரண்டாவது கவிதைத் தொகுப்பான ‘இஸ்ரேலியம்’ அவருடைய சித்திரிப்பு முறையின் வேறொரு பரிமாணத்தைப் புரிந்து கொள்ளச் செய்தது.
இவரது மூன்றாவது தொகுப்பாக ‘இறந்தவர்களை அலங்கரிப்பவன்’ காலச்சுவடு வெளியீடாக வந்துள்ளது. நினைவுகளின் தாக்கத்தை எழுத்தில் கொண்டு வந்து, வாசிக்கிறவரிடம் சரியான புரிதலுடன் கடத்துவதே கவிதையின் வேலை. இதைச் செம்மையாகச் செய்திருக்கிறார் பாம்பாட்டிச் சித்தன். வழக்கமான சொற்சோடனைகளோ, போலச்செய்தல்களோ இல்லாமல் தனக்கே உரிய பிரத்தியேக மொழிநடையில் தனித்த இயங்குதளத்தில் பாம்பாட்டிச் சித்தனின் கவிதைகள் தமிழ்க் கவிப் புலத்தில் தனியே சிறப்புற்றுத் தெரிகின்றன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>