திரு.குரு ஏர்லைன்ஸ்

திரு.குரு ஏர்லைன்ஸ்

திரு.குரு ஏர்லைன்ஸ்

Rs 30
ஆசிரியர்:
வெளியீடு ஆண்டு: 2013

Overview

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."
Find A Local Bookstore
,

விழியனின் திரு, குரு ஏர்லைன்ஸ் இப்பொழுதுதான் படித்து முடித்தேன். ஒரு அழகான குழந்தைகளுக்கான பேண்ட்டஸி படம் பார்த்த மகிழ்ச்சி. சமீபத்தில் ஒரு புத்தக வெளியீட்டு நிகழ்வில் சந்தித்தபோது அவர் இந்த புத்த்கத்தை பார்க்க கொடுத்தார். அப்பொழுதுதான் அச்சாகி சுடச் சுட வந்திருந்தது. நான் புத்தகத்தின் விலையை கொடுத்துவிட்டு கையெழுத்திட்டு தருமாறு புத்தகத்தை நீட்ட, விழியன் சங்கோஜப்பட்டார். பரவாயில்ல போடுங்க என்றேன். அவர் வெட்கம் வழிய ‘பேரன்பு கொள்’ என்று எழுதி ஆங்கிலத்தில் ஒரு கோட்டை கிழித்து தந்தார். காசு வாங்கிக் கொண்டே ’நீங்கதாங்க புத்தகத்துக்கு காசு தந்திங்க’ என்றார். கொடுத்த காசுக்கு அவர் நியாயம் செய்திருக்கிறார். இந்தப் புத்தகத்தை குழந்தைகளும் படிக்கலாம். குழந்தமை மிகுந்தவர்களும் படிக்கலாம். குழந்தைமையை தொலைத்து விட்டு தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களும் படிக்கலாம்.விழியனிடமிருந்து குழந்தைகளுக்கான இன்னுமொரு படைப்பு.

https://www.facebook.com/umanathselvan/posts/10155089154215445

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>