பேச்சுப் போட்டி மற்றும் சிறுகதை போட்டி

college2015-724x1024

38வது புத்தகக் கண்காட்சியை ஒட்டி தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர் மற்றும் பதிப்பாளர் சங்கம்(BAPASI) மற்றும் இராணிமேரி கல்லூரி இணந்து நடத்தும் பேச்சுப் போட்டி மற்றும் சிறுகதை போட்டி துவக்க விழா 07/01/2015 காலை 09.00 மணிக்கு இராணிமேரி கல்லூரி கருத்தரங்கக்கூடத்தில் நடைபெறவிருக்கிறது. மேலும் விவரங்களுக்கு 9444280158 / 9445052204

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>